Kim Kardashian to design garments for Team USA athletes for Olympics

Kim Kardashian takes to Instagram to make the major announcement

Kim Kardashian to design garments for Team USA athletes for Olympics
Kim Kardashian takes to Instagram to make the major announcement